Een hennepadvocaat snel geregeld

Politieverhoor

Als u wordt verdacht van een hennepkwekerij die is opgerold, krijgt u vaak een oproeping voor een verhoor bij de politie. Tijdens dit politieverhoor, zal de politie u vragen stellen over uw rol bij de hennepkwekerij.

 

Verdachte en zwijgrecht bij politieverhoor

U bent dan verdachte. Dit houdt in dat er een zogenaamd redelijk vermoeden van schuld tegen u bestaat. De Politie is dan verplicht u mede te delen dat u het recht heeft om te zwijgen tijdens het politieverhoor. Dit houdt in dat u géén antwoord hoeft te geven op vragen die u worden gesteld.

Of het verstandig is om geen antwoord te geven op vragen, kunt u het beste met een advocaat bespreken. Het is niet altijd verstandig om geen enkele verklaring af te leggen. Zo wordt bij een hennepzaak regelmatig een zogenaamde ontnemingsvordering tegen u begonnen, ook wel boete voor een hennepkwekerij genoemd. Dit betekent dat men het geld dat u zou hebben verdiend met de hennepkwekerij, aan de Overheid moet betalen. Deze vordering kan zelfs na de terechtzitting nog worden ingesteld. Als hij maar uiterlijk op de zitting wordt aangekondigd.

Als u dan géén aannemelijke verklaring heeft afgelegd bij de politie tijdens het politieverhoor, waaruit blijkt dat u geen of een lager bedrag heeft verdiend, zal mogelijk geen waarde meer worden toegekend aan uw latere verklaring. Hetzelfde geldt voor uw verklaring over uw rol in de kwekerij: Als u pas ter zitting komt aanzetten met een verklaring dat u bijvoorbeeld 'iemand in de kroeg heeft ontmoet die de kwekerij heeft opgezet', zal u dat niet snel (meer) redden!

Kortom, het is belangrijk om tijdens uw politieverhoor over een hennepwekerij met een advocaat goed af te stemmen óf en zo ja wélke verklaring u het beste kunt afleggen.

 

Advocaat bij uw politieverhoor over een opgerolde hennepwekerij

Inmiddels heeft u het recht om een advocaat bij uw politieverhoor aanwezig te laten zijn. U kunt deze zelf meenemen en - als u wordt aangehouden - wordt een advocaat door politie geregeld.

Wij raden u als advocaat aan om nooit afstand te doen van dit recht, zonder eerst met ons als politieverhoor advocaat te hebben gesproken. Mocht u niet in aanmerking komen voor een pro-deo advocaat, dan helpen wij verdachten vaak voorafgaand geheel gratis tijdens een telefonische voorbespreking. Mocht het nodig of gewenst zijn dat wij als advocaat bij het verhoor aanwezig zijn, dan gaan wij als advocaat met u mee om tijdens het verhoor te zorgen dat de verklaring in vrijheid wordt afgelegd.

Een afgelegde verklaring bij politie kan later niet meer worden ingetrokken. Verspeel dan ook geen rechten en neem contact met ons op door het formulier in te vullen. Een ervaren advocaat neemt dan gratis en vrijblijvend contact met u op.

 

Spreken met een advocaat voorafgaande aan uw politieverhoor of inverzekeringstelling

Ook voorafgaande aan uw politieverhoor mag u met een advocaat spreken. Ook voordat u in voorarrest wordt geplaatst (inverzekeringstelling), dat niet altijd gebeurd, heeft u het recht met een advocaat te overleggen. Maak altijd gebruik van dit recht en nog beter, neem zo mogelijk voorafgaande aan uw verhoor of inverzekeringstelling contact met ons op.

Wij zorgen als advocaat dat u weet waar u staat in uw strafzaak over uw opgerolde hennepkwekerij. Mogelijk is er een fout gemaakt bij de doorzoeking? Welke verklaring kunt u het beste afleggen of kunt u zich beter op uw zwijgrecht beroepen? Als ervaren strafpleiters in hennepzaken, weten wij als de beste wat u moet doen voor een lage straf of zelfs vrijspraak in uw latere strafzaak.

 

Tomzitting, Politierechter of Meervoudige Strafkamer na politieverhoor

Na het Politieverhoor gaat de politie overleggen met de Officier van Justitie, wat er met uw strafzaak over de hennepwekerij gaat gebeuren. Afhankelijk van het bewijs tegen u waaronder uw eigen afgelegde verklaring, kan dit een sepot zijn of een zaak bij de rechter. Ook is het mogelijk dat men een bespreking bij de Officier van Justitie houdt, dit noemt men een zogenaamde tomzitting.

Tijdens deze tomzitting zal de Officier van Justitie u een voorstel kunnen doen om strafvervolging te voorkomen voor de hennepteelt en de ontnemingsvordering (boete) voor een bedrag van ten hoogste 7.500 euro. Na aanvaarding heeft u wèl een strafblad. Bovendien merken wi jals advocaat regelmatig dat ook 'zwakke' strafzaken, dus waar mogelijk een vrijspraak in het verschiet ligt bij de rechter of waar politie eenvormfout heeft gemaakt, bijvoorbeeld bij de doorzoeking (huiszoeking) bij de hennepkwekerij.

Bespreek altijd de mogelijkheid even met een advocaat de hennepzaak aan een onafhankelijke politierechter voor te leggen danwel u zich tijdens de tomzitting door een ervaren strafrechtadvocaat te laten bijstaan.

 

Kosten Advocaat voor Politieverhoor over hennepkwekerij

Voor uw verhoor kunt u met een advocaat spreken. Dit is op eigen kosten, zegt de politie, als u niet wordt aangehouden. Het zla u dan ook niet verbazen dat de politie tegenwoordig veel verdachte niet meer aanhoudt.

Als advocaat spreken wij altijd voorafgaande aan uw verhoor gratis met u. Als u het formulier invult nemen wij gratis en vrijblijvend telefonisch contact met u op. Dit telefoongesprek en advies van een ervaren strafrechtadvocaat is volledig gratis. Wij treden ook op als pro deo advocaat voor uw politieverhoor.  Mocht u dus wèl worden aangehouden dan staan wij voor u klaar, zowel op betalende basis of op pro deo basis.

Mocht u na het politieverhoor een strafzaak krijgen bij de Politierechter of Officier van Justitie, dan helpen wij u ook als pro deo advocaat of, als u daar mogelijk (net) niet voor in aanmerking komt, voor een redelijk vast bedrag. Zo blijft deskundige bijstand van een advocaat bij uw politieverhoor, maar óók daarna, voor iedereen bereikbaar!

 

Vul het formulier in voor gratis contact met een advocaat voor uw verhoor over een hennepkwekerij

 

Wij hebben enkele gegevens nodig om contact op te nemen

(Dit kost een paar minuten. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan een advocaat verstrekt)

U accepteert met het invullen onze beperking van aansprakelijkheid en privacyreglement

Verzet Strafbeschikking Hennepkwekerij

Verzet tegen een strafbeschikking voor hennepteelt moet binnen twee weken worden ingesteld. Het is belangrijk hierbij hulp van een ervaren strafrechtadvocaat in te roepen. Uw advocaat zal het verzet voor u instellen en u bijstaan in de procedure bij de rechtbank in de hennepzaak.