Een hennepadvocaat snel geregeld

Boete hennepkwekerij: Ontneming voordeel Hennep

Een Boete voor een Hennepkwekerij wordt naast een gewone strafzaak opgelegd. Dit noemt men ook wel een ontnemingsvordering voor hennep.

Dit betekent dat de Officier van Justitie wil dat u een boete betaalt wat u met de hennepteelt zou hebben verdiend. Dit kan al snel in de tienduizenden euro's lopen tot meerdere eurotonnen. 

LET OP: ALs u met de hennepteelt niets heeft verdiend, betekent dat niet dat u niet kan worden veroordeeld tot betaling van een boete / ontnemingsbedrag.

Het gaat er namelijk om wat u als wederrechtelijk verkregen voordeel kunt hebben verdiend met een henneplantage, en dat wordt geschat.

Mogelijk heeft u deze dagvaarding voor de boete (ontneming) nog niet ontvangen. Dat kan echter later nog apart gebeuren!

Het is belangrijk snel een advocaat in te schakelen, deskundig in hennep. Als u een onjuiste verklaring aflegt kan dat later grote gevolgen hebben in uw ontnemingszaak. Bovendien gelden andere bewijsregels en is de schatting ingewikkeld.

VUL HET FORMULIER IN VOOR EEN VRIJBLIJVEND GESPREK MET EEN ADVOCAAT

Wij hebben enkele gegevens nodig om contact op te nemen

(Dit kost een paar minuten. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan een advocaat verstrekt)

U accepteert met het invullen onze beperking van aansprakelijkheid en privacyreglement

Rapport BOOM Ontneming voordeel (boete hennep)

De ontneming van voordeel voor hennepteelt (boete hennepkwekerij) gaat via het overzicht standaardberekening wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij bij binnenteelt onder kunstlicht

De berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel of boete van een hennepkwekerij bestaat uit bouwstenen. Bij de berekening zal zoveel mogelijk uitgegaan moeten worden van de tijdens het onderzoek bekend geworden werkelijke gegevens. Slechts indiendeze werkelijke gegevens ontbreken kunnen de bij de bouwstenen genoemde normen gebruikt worden.  

Een voorbeeldberekening van de boete is hier vermeld; LET OP: dit is echter ingewikkeld en uw strafrechtadvocaat weet hoe u in de rechtszaal kunt aannemelijk maken dat u geen of minder voordeel heeft gehad. Ook worden regelmatig meer kosten afgetrokken voor investeringen als dit goed wordt bepleit.

A. Opbrengst

De volgende bouwstenen bepalen de totale opbrengst:

1. De periode van hennepkweek zal aannemelijk gemaakt moeten worden 

2. Aantal oogsten: periode gedeeld door een kweekcyclus van 10 weken 

3. Aantal planten aanwezige aantal planten tijdens ontmanteling kwekerij 

4. Opbrengst hennep in grammen afhankelijk van aantal planten per m2 als in bovenvermelde tabel; indien het aantal planten per m2 niet bekend is, zal uitgegaan worden van 15 planten per m2, de mediaan uit het verrichte onderzoek en de daarbij behorende opbrengst van 28,2 gram per plant.

 5. Opbrengst hennep in geld € 2.370,- per kilogram (p. 23)

De opbrengst van een kwekerij met 350 planten, 20 planten per m2 en een periode van 52 weken bedraagt dan: 5 (aantal oogsten) x 350 (aantal planten) x 25,7 (grammen/plant) x € 2,37 = € 106.590,75

 

B. Kosten

De volgende bouwstenen bepalen de totale kosten:

1. Afschrijvingskosten van de investeringen: afhankelijk van het aantal planten per oogst,

zijn de afschrijvingskosten als in onderstaande tabel :

Aantal planten / Afschrijvingskosten per oogst in €

0 – 199 150,-

200 – 299 200,-

300 – 399 250,-

400 – 499 300,-

500 – 599 350,-

600 – 699 400,-

700 – 799 450,-

800 – 899 500,-

900 – 1.000 500,-

2. Variabele kosten: stekken, kweekmedium, water, voedingsstof

3. Elektriciteit (alleen in mindering te brengen indien aannemelijk is dat deze kosten ook

daadwerkelijk betaald zijn):

• indien illegaal afgenomen: de niet betaalde kosten berekend door het energiebedrijf

(exclusief administratiekosten etc. in rekening gebracht door het energiebedrijf en

exclusief de in rekening gebrachte energiekosten voor de in beslag genomen oogst);

• indien legaal afgenomen: de berekening door het energiebedrijf of, indien deze

berekening niet voorhanden is, een kostenpost per lamp per oogst 

 Wattage lamp Afgerond per oogst in €

400 90,00

600 125,00

1.000 195,00

4. Kosten knippers (alleen in mindering te brengen indien aannemelijk is dat deze kosten

ook daadwerkelijk betaald zijn)

5. Huisvestingskosten: alleen in mindering brengen indien ze niet ook al voor legale

doeleinden gemaakt zijn (p. 42).

De kosten bij bovengenoemde kwekerij van 350 planten, waarbij betrokkene zelf

geknipt heeft en de elektriciteit illegaal is afgenomen en nog niet betaald is, bedragen:

€ 1.250,- (5 x 250,-; afschr.kosten) + € 7.700,- (5 x 350 x 4,40; var. kosten) = € 8.950,-

 

C. Wederrechtelijk verkregen voordeel of boete = Opbrengst (A) minus kosten (B)

Het wederrechtelijk verkregen voordeel of boete voor de hennepteelt bedraagt: € 106.590,75 - € 8.950,- = € 97.640,75

VUL HET FORMULIER IN VOOR EEN GESPREK MET EEN ADVOCAAT ERVAREN IN HENNEP ZAKEN 

Video's

Hennepkwekerij Ontneming Voordeel (Video)

Hennepkwekerij Ontneming Voordeel (Video)

Boete of ontnemingsvordering als hennepkwekerij is opgerold

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten beschikbaar.