Een hennepadvocaat snel geregeld

Straf hennepkwekerij

De straf voor een hennepkwekerij is vaak hoog. Het is een speerpunt van justitie. Zaken die van belang zijn voor de straf voor hennepteelt, zijn het aantal hennepplanten, de gevaarzetting, of sprake is van diefstal van stroom.

Voor hennepteelt zijn uitgangspunten voor de straf. LET OP: Dit zijn algemene uitgangspunten waar regelmatig van wordt afgeweken. Het is dan ook van belang om een ervaren strafrechtadvocaat in te schakelen voor hulp in uw hennepzaak. Uw advocaat kan u meer precies aangeven wat u kunt verwachten en ervoor zorgen dat de straf of niet wordt opgelegd (bijvoorbeeld bij een vormverzuim) danwel passend en zo laag mogelijk is.

Vul het formulier in en een advocaat ervaren met straffen voor een hennepkwekerij neemt gratis contact met u op (ook pro deo)

Wij hebben enkele gegevens nodig om contact op te nemen

(Dit kost een paar minuten. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan een advocaat verstrekt)

U accepteert met het invullen onze beperking van aansprakelijkheid en privacyreglement

Orientatiepunten straftoemeting hennepkwekerij

a. 50 – 100 hennepplanten € 1.000,--b. 100 – 500 hennepplanten 6 weken gs ov

c. 500 – 1000 hennepplanten 12 weken gs ov

Het oriëntatiepunt gaat uit van het min of meer bedrijfsmatig of in ieder geval met een zekere professionaliteit kweken van hennepplanten in ruimtes zoals een (woon)huis, loods of andere soortgelijke ruimte met als kennelijk  doel de verkoop van de geoogste planten. Het betreft een verdachte die voor dit delict first offender is en die niet  in het kader van een georganiseerd verband handelt. Uitgangspunt bij hantering van deze oriëntatiepunten is dat  het financieel voordeel is/wordt ontnomen en dat apparatuur is/wordt verbeurdverklaard en/of onttrokken aan het 
verkeer. Dit oriëntatiepunt ziet niet mede op de diefstal van elektriciteit. Het oriëntatiepunt ziet op het aantal planten van één oogst. Als meerdere oogsten zijn tenlastegelegd en bewezenverklaard, kan navenant hoger worden gestraft. 

Het is belangrijk zo snel mogelijk een deskundig (hennep)advocaat in uw strafzaak in te schakelen 

De  advocaat beoordeelt wat uw positie is en of politie een vormfout heeft gemaakt waardoor u mogelijk een vrijspraak krijgt. Ook helpt uw advocaat u om de schade zoveel mogelijk te beperken en de straf voor een hennepwekerij zo laag mogelijk te houden.

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten beschikbaar.