Een hennepadvocaat snel geregeld

Hennepkwekerij opgerold

Hennepkwekerij Opgerold?

ls een hennepkwekerij opgerold in uw woning dan komt er veel op u af. 

Voor hennepteelt kunt een forse strafeis verwachten. Vaak een forse werkstraf, maar ook gevangenisstraf is niet uitgesloten. Zeker als ook sprake is van diefstal van stroom (aftappen) dan kunt u een dagvaarding verwachten.

Ook wordt vaak een schatting gemaakt van het geld dat u heeft verdiend met de wietteelt. Dit noemt met ontnemingsvordering (ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel of boete hennepkwekerij). De Officier van Justitie maakt dan een schatting. Hier gelden andere regels van bewijs dus het is belangrijk een goede keuze te maken wat u verklaart of welk onderzoek u vraagt. 

Het is belangrijk zo snel mogelijk een deskundig (hennep)advocaat in uw strafzaak in te schakelen De  advocaat beoordeelt wat uw positie is en of politie een vormfout heeft gemaakt waardoor u mogelijk een vrijspraak krijgt. Ook helpt uw advocaat u om de schade zoveel mogelijk te beperken en de straf voor een hennepwekerij zo laag mogelijk te houden.

Wij hebben enkele gegevens nodig om contact op te nemen

(Dit kost een paar minuten. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan een advocaat verstrekt)

U accepteert met het invullen onze beperking van aansprakelijkheid en privacyreglement

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten beschikbaar.