Een hennepadvocaat snel geregeld

Strafbeschikking hennep: Verzet

Strafbeschikking hennep ontvangen?

Een strafbeschikking houdt in dat de Officier van Justitie u een straf oplegt, zonder dat de rechter naar de hennepzaak kijkt. Het kan dan best zijn dat de straf te hoog is of de zaak voor de rechter tot een vrijspraak zou leiden.

Het is dan belangrijk direct in actie te komen. Als u niets doet, staat de straf namelijk vast. En deze zal worden vermeld op uw documentatie (strafblad). Daar kunt u dan mogelijk problemen mee krijgen als u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvraagt bijvoorbeeld bij een nieuwe baan.

Tegen een strafbeschikking kan verzet worden ingesteld en hiervoor gelden strikte wettelijke termijnen. Neem dan ook direct contact op met een deskundig hennepadvocaat als u het er niet mee eens bent of uw mogelijkheden wil bespreken. Mogelijk is een vormfout gemaakt door politie, of is de strafbeschikking veel te hoog?

Als u het formulier invult neemt een deskundig hennepadvocaat contact met u op

Wij hebben enkele gegevens nodig om contact op te nemen

(Dit kost een paar minuten. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan een advocaat verstrekt)

U accepteert met het invullen onze beperking van aansprakelijkheid en privacyreglement

Hennepkwekerij verzet strafbeschikking

Met een strafbeschikking voor een hennepkwekerij kan een hoge werkstraf worden opgelegd. Met een strafbeschikking voor hennep heeft u gewoon een strafblad. Het kan gebeuren dat u een hogere straf krijgt opgelegd door de Officier van Justitie voor hennep dan een rechter u zou opleggen. De richtlijnen van het Openbaar Ministerie voor hennepteelt zijn vaak hoger dan die van de rechter; daarbij is het opleggen van een straf maatwerk. Uw advocaat kan u bijstaan en aangeven welke straf u kunt verwachten. De advocaat stelt verzet voor u in tegen de strafbeschikking en staat u bij in uw strafzaak voor hennep. Mogelijk kan vrijspraak worden bepleit omdat men onrechtmatig is binnengevallen in de kwekerij?

Als algemeen uitgangspunt gelden de orientatiepunten.

Het oriëntatiepunt gaat uit van het min of meer bedrijfsmatig of in ieder geval met een zekere professionaliteit kweken van hennepplanten in ruimtes zoals een (woon)huis, loods of andere soortgelijke ruimte met als kennelijk doel de verkoop van de geoogste planten. Het betreft een verdachte die voor dit delict first offender is en die niet in het kader van een georganiseerd verband handelt. Uitgangspunt bij hantering van deze oriëntatiepunten is dat het financieel voordeel is/wordt ontnomen en dat apparatuur is/wordt verbeurdverklaard en/of onttrokken aan het verkeer. 

Art. 3 onder B Opiumwet hennepkwekerijen 

LOVS: 15-9-2000, 31-10-2008 

Omschrijving 

Oriëntatiepunt 

 

a. 50 – 100 hennepplanten 

 

€ 1.000,-- 

 

a. 100 – 500 hennepplanten 

 

6 weken gs ov 

 

b. 500 – 1000 hennepplanten 

 

12 weken gs ov 

Als u het formulier invult neemt een deskundig hennepadvocaat contact met u op

Strafbeschikking door De Officier van Justitie

Strafbeschikking

Niet eens met de strafbeschikking

Is degene aan wie de strafbeschikking is opgelegd het niet eens met deze strafbeschikking, dan kan verzet worden ingesteld bij de officier van justitie.

Als verzet wordt ingesteld tegen de strafbeschikking, dan wordt de inning van de boete tijdelijk stopgezet. Dit gebeurt niet wanneer de officier van justitie van mening is dat de verzetstermijn is verstreken.

Als niet binnen de geldende termijn verzet wordt ingesteld, komt vast te staan dat betreffende persoon zich schuldig heeft gemaakt aan het strafbare feit.

Wat gebeurt er met het verzetschrift?

Wanneer verzet wordt ingesteld, kan de officier van justitie

a. de zaak voorleggen aan de rechter;  
De officier van justitie kan op de rechtszitting een zwaardere sanctie eisen. Het vervolg van de zaak is afhankelijk van de uitspraak van de rechter.

óf

b. beslissen om de strafbeschikking in te trekken of te wijzigen.
Trekt de officier van justitie de strafbeschikking in (seponeren), dan is de strafvervolging daarmee beëindigd. 
Als de officier van justitie de zaak wijzigt, dan wordt een gewijzigde strafbeschikking verstuurd. Het verzet blijft dan nog wel van kracht. Is betreffende persoon het ook met de gewijzigde strafbeschikking niet eens, dan is het belangrijk dat hij deze niet betaalt. Na het verstrijken van de vervaldatum van de boete wordt de zaak voor aan het Openbaar Ministerie overgedragen en neemt het Openbaar Ministerie het verzet verder in behandeling.

 

Strafbeschikking (informatie CJIB)

Strafbeschikking

Over de strafbeschikking

Het Openbaar Ministerie (OM) mag voor een aantal strafbare feiten zelf straffen opleggen. Dit heet OM-Afdoening. De straf die het OM oplegt, heet strafbeschikking.

OM Strafbeschikking

Een deel van de zaken die tot de invoering van de wet OM-afdoening in 2008 door rechters werd gedaan, ligt nu bij het OM. 
De officier van justitie kan alleen een strafbeschikking opleggen bij overtredingen en bij misdrijven waar maximaal 6 jaar gevangenisstraf op staat. En alleen als de schuld vaststaat. Het OM kan geen gevangenisstraf opleggen, dat blijft een taak van de rechter.

Verzet Strafbeschikking Hennepkwekerij

Verzet tegen een strafbeschikking voor hennepteelt moet binnen twee weken worden ingesteld. Het is belangrijk hierbij hulp van een ervaren strafrechtadvocaat in te roepen. Uw advocaat zal het verzet voor u instellen en u bijstaan in de procedure bij de rechtbank in de hennepzaak.

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten beschikbaar.