Een hennepadvocaat snel geregeld

voorbereiding hennepteelt

Als u een hennepkwekerij in opbouw heeft of zaken voor een hennepkwekerij verkoopt (growshop), bent u strafbaar! Dit geldt voor handelingen na 1 maart 2015.

Voor voorbereiding van een hennepkwekerij kunt u een oproeping krijgen voor een TOM-Zitting (Officierszitting voorbereiding hennepteelt) of een dagvaarding voor de rechter.

Voor voorbereiding van hennepteelt kunt een forse strafeis verwachten. Vaak een forse werkstraf, maar ook gevangenisstraf is niet uitgesloten.

Het is belangrijk direct een deskundig (hennep)advocaat in uw strafzaak in te schakelen (klik hier voor gratis contact met een specialist)

De  advocaat beoordeelt of politie een vormfout heeft gemaakt en helpt u om een eventuele straf voor voorbereiding van de hennepwekerij te voorkomen of zo laag mogelijk te houden...

Wij hebben enkele gegevens nodig om contact op te nemen

(Dit kost een paar minuten. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan een advocaat verstrekt)

U accepteert met het invullen onze beperking van aansprakelijkheid en privacyreglement

Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten beschikbaar.

Dagvaarding gehad. Wat nu?

Als u een dagvaarding ontvangt in uw hennepzaak moet u voor de Rechter verschijnen.

Het is verstandig om dan een advocaat in te schakelen met ervaring in hennep zaken.

Voorbereiding hennepteelt strafbaar

Met ingang van 1 maart 2015 is voorbereiding van hennepteelt ook strafbaar gesteld. Dit zal grote gevolgen hebben voor growshops, maar ook voor mensen die een hennepkwekerij gaan aanleggen (in opbouw).
 
ARTIKEL I
De Opiumwet wordt als volgt gewijzigd:
A Onder vernummering van artikel 11a tot artikel 11b, wordt na artikel 11
een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 11a Hij die stoffen of voorwerpen bereidt, bewerkt, verwerkt, te koop
aanbiedt, verkoopt, aflevert, verstrekt, vervoert, vervaardigt of voor-
handen heeft dan wel vervoermiddelen, ruimten, gelden of andere
betaalmiddelen voorhanden heeft of gegevens voorhanden heeft,
waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd
zijn tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid,
strafbaar gestelde feiten, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste drie jaar of geldboete van de vijfde categorie.